Årsstämma & Valberedning

Brf Alphyddan

Nästa ordinarie årsstämma äger rum 2019

Du som är medlem i Brf Alphyddan

är hjärtligt välkommen!Varje år, tidigast den 1 november och senast före december månads utgång, håller Brf Alphyddan sin ordinarie föreningsstämma. Detta är föreningens högsta beslutande organ och det är viktigt att alla känner att de har en rättighet, men också en skyldighet att närvara.


På stämman rapporterar styrelsen om det gångna året och begär ansvarsfrihet för sitt arbete. Medlemmarna väljer styrelsemedlemmar för det kommande året och diskuterar hur vi kan göra vår förening, boendemiljö och byggnader ännu bättre.


Varje bostadsrätt har en röst. Kan du inte närvara vid mötet men vill ändå att din röst ska räknas så kan du fylla i en fullmakt för en närstående som då röstar i ditt ställe. Ladda ned fullmakt som pdf .


Stämmoprotokoll publiceras inte på hemsidan och delas inte heller ut, utan överlämnas till medlem på dennes begäran. Stämmoprotokoll ska finnas tillgängligt hos styrelsen senast 3 veckor efter stämman.


Motioner till årsmötet ska enligt våra stadgar vara inkomna till styrelsen senast 1 oktober för att skrivas med i kallelsen och tas upp på årsmötet.


Att tänka på när man  skriver en motion är  att uttrycka sig på ett kort, koncist vis och med ett tydligt yrkande på vad man vill uppnå.


Motionen måste undertecknas av förslagsställaren själv och det är bara medlemmar i föreningen som har rätt att motionera till årsmötet.


Med kallelsen till årsmötet bifogas alltid motionerna. Styrelsen ger sitt utlåtande på årmötet varefter alla närvarande vid årsmötet beslutar i ärendet.
Kan styrelsearbete vara något för dig?


Styrelsen är föreningens beslutande organ och ska representera alla medlemmar. Här tas beslut om allt - från större renoveringsprojekt och budget, till trivselfaktorer och vilken information som ska ut till alla boende.


Du som medlem har möjlighet att engagera dig i vår förening, antingen som ordinarie ledamot eller suppleant. Om du är intresserad av att vara med och påverka ditt boende, hör av dig till valberedningen för att få veta mer om vad det innebär att driva en bostadsrättsförening!


valberedning@brfalphyddan.se


© Brf Alphyddan

Brf Alphyddan, Alphyddevägen 13, 131 35 Nacka

Organisationsnummer: 714000-0022

info@brfalphyddan.se