FAQ

Brf Alphyddan

FAQ

vanliga frågor och svar

Q: Behöver jag ha en tilläggsförsäkring för bostadsrätt på min hemförsäkring?

A: Ja, du behöver teckna ett bostadsrättstillägg till din hemförsäkring.


Q: Jag har förlagt min avi för månadsavgift, vad gör jag nu?

A: Kontakta SBC kundtjänst, telefonnummer 0771-722 722, så hjälper de dig.


Q: Hur kan jag beställa ett utdrag ur lägenhetsregistret?

A: Utdrag ur lägenhetsregister kan du beställa direkt från SBC via denna länk: https://www.sbc.se/Kontakta-SBC/

Endast bostadsrättshavaren själv har rätt att få utdrag ur lägenhetsförteckningen beträffande den bostadsrätt han/hon innehar.


Q: Jag har tappat min nyckel, hur beställer jag en ny?

A: För nycklar till din lägenhet ansvarar du själv, föreningen har inte några extra nycklar. Önskar du som medlem ytterligare kopia av den nyckel som går till lägenheten och de gemensamma lokalerna i vår förening måste denna beställas via styrelsen.

Detta på grund av att våra nycklar är kopieringsskyddade. En beställning skickas från styrelsen till Nacka Lås & Larm.

Nyckeln hämtas sedan av medlemmen hos Nacka Lås & Larm, Värmdövägen 260A i Ektorp, mot betalning och uppvisande

av legitimation. Kontakta styrelsen med följande uppgifter som behövs för att vi ska kunna beställa en ny nyckel:

 • Namn och adress (inklusive antalet trappor)
 • Lägenhetsnummer
 • Nyckelnummer (exempelvis LA00 eller LB01)
 • Telefonnummer, så att Nacka Lås & Larm kan meddela dig när  nyckeln kan avhämtas.


Q: Får jag installera en köksfläkt som kopplas på ventilationen?

A: Nej, det är inte tillåtet att montera egna fläktar kopplade till ventilationen eftersom det förstör balansen i ventilationssystemet.


Q: Kan jag få rotavdrag på tjänster jag beställer från våra fastighetsskötare Rubin Facilitetsservice AB?

A: Ja. Tänk bara på att säga till om rotavdrag innan arbetet utförs, samt att en administrationskostnad kan tillkomma.


Q: Får jag hyra ut min bostadsrätt i andrahand?

A: Brf Alphyddan har en restriktiv syn på andrahandsuthyrning. Hyresgäster bidrar till ökad anonymitet i husen samt saknar intresse i föreningen, i motsats till föreningens egna medlemmar. Det ligger därför i bostadsrättsföreningens intresse att lägenheterna inte i alltför stor utsträckning bebos av andra än bostadsrättshavarna själva.

 

Med det sagt så förstår vi att det finns en del livssituationer som skulle underlättas av att för en kort tid hyra ut sin bostadsrätt.

Du måste dock ha särskilda skäl för att få tillstånd att hyra ut. Uthyrning förutsätter godkännande i förväg i varje enskilt fall och

en skriftlig ansökan ska i god tid skickas in till styrelsen (vars möten sker en gång i månaden).


Om du får tillstånd, tänk på att:

 • Du är ansvarig för att månadsavgiften/hyran betalas.
 • Du är ansvarig för att hyresgästen tar del av och följer föreningens ordningsföreskrifter.
 • Du skall upprätta ett skriftligt kontrakt mellan dig och den som skall hyra, och där avtala bort besittningsskyddet.
 • Andrahandsuthyrning medges under en begränsad tid, max 1 år åt gången, därefter kan du ansöka på nytt.
 • Från och med 1 mars 2018 tar föreningen ut en avgift för andrahandsuthyrning.
 • Kolla upp med ditt försäkringsbolag vad som gäller vid skador orsakade av din hyresgäst.


Som bostadsrättshavare får man inte hyra ut sin bostadsrätt hur som helst. Enligt bostadsrättslagen krävs styrelsens samtycke. Observera att ingen hyra eller annan ersättning måste betalas för att reglerna ska gälla och i lagen anges därför "andrahands-upplåtelse" istället för "andrahandsuthyrning". Otillåten andrahandsupplåtelse kan utgöra grund för förverkande av bostadsrätten.


Brf Alphyddans styrelse kan välja att medge andrahandsupplåtelse för följande skäl:

 • Arbete/studier utomlands eller på annan ort utanför pendelavstånd.
 • Sjukhusvistelse eller annat boende på grund av ålder eller sjukdom.
 • Provsamboende.


Här kan du ladda ned en ansökningsblankett som pdf.Q: Jag planerar ett elarbete, vad ska jag tänka på?

A: När du behöver hjälp med elen i ditt hem så bör du kontakta ett elinstallationsföretag. 2017 trädde en ny elsäkerhetslag i kraft, som i praktiken innebär att du som beställare har en skyldighet att kontrollera att firman du anlitar för elinstallation är godkänd enligt lagen. Det kan du göra genom Elsäkerhetsverkets e-tjänst: ”Kolla Elföretaget”Q: Är intresserad av att gå med i styrelsen, hur får jag kontakt med valberedningen?

A: Du kan maila valberedningen@brfalphyddan.se, alternativt ta kontakt med sammankallande i valberedningen som du hittar namnet på i senaste årsredovisningen.


© Brf Alphyddan

Brf Alphyddan, Alphyddevägen 13, 131 35 Nacka

Organisationsnummer: 714000-0022

info@brfalphyddan.se