Medlemskap

Brf Alphyddan

Att bo i en bostadsrätt innebär att du har stora möjligheter att påverka ditt boende. När du köper en bostadsrätt blir du medlem och delägare i den bostadsrättsförening som äger fastigheten. Det betyder att när du "köper" en bostadsrätt i Brf Alphyddan så överlåter den tidigare lägenhetsinnehavaren sin andel i föreningen till dig. Innan överlåtelsen är klar måste du dock bli antagen som ny föreningsmedlem, ett beslut som fattas av föreningens styrelse. Ladda ned ansökan (pdf).
Hur kan jag som medlem påverka föreningen?

Du kan alltid kontakta styrelsen för att lämna dina synpunkter och en gång per år så håller föreningen årsstämma. Till denna stämma är alla föreningens medlemmar välkomna och det är det forum där medlemmarna direkt kan påverka föreningen.  På stämman avhandlas en del formella punkter så som resultat- och balansräkning samt ansvarsfrihet för styrelsen. Medlemmar kan innan stämman lämna in motioner som styrelsen då har skyldighet att besvara samt redovisa under stämman. 


Under stämman väljs även styrelsen för de kommande verksamhetsåret. Till styrelsen kan alla medlemmar kandidera.

Vill du vara med och påverka föreningen som ordinarie ledamot eller suppleant så är du välkommen att kontakta valberedningen!


Förutom de formella uppdragen i styrelsen, finns det även många uppgifter som du själv kan ta tag i, allt efter lust och kompetens.

Om du vill göra en insats för föreningen - hör av dig till styrelsen!Vad får jag göra i min bostadsrätt?

Att bo i en bostadsrätt innebär att du äger rätten att bo i en lägenhet som ägs av föreningen. Detta medför att du som medlem och boende inte får göra vad du vill i den lägenhet som du bor i. 

 

Innan du börjar med en större renovering eller ombyggnation i din lägenhet bör du anmäla detta till styrelsen. Arbetet måste utföras

av certifierade yrkesmän inom respektive bransch (t.ex. elbehörighet och våtrumsbehörighet).


Ska du göra något som fordrar bygganmälan eller bygglov av Stadsbyggnadskontoret, måste du alltid ha tillstånd från styrelsen. Exempel på ombyggnad som kräver tillstånd är sådant som påverkar bärande konstruktioner, vattenledningar, avlopp eller el-central.Vad är mitt ansvar som medlem?

På samma sätt som du som medlem har rättigheter har du även skyldigheter. Som bostadsrättsinnehavare har du ett ansvar för bostadsrättens skick. Detta är bl a reglerat i 12 § paragrafen i bostadrättslagen. Du är ansvarig för inre underhåll av lägenheten

(t ex ytskick, tätning av fönster, packningar etc.  ) samt underhåll och reparation av all utrustning (t ex spis, kylskåp, tvättmaskin etc.). Detta gäller oavsett vem som låtit installera utrustningen. Föreningen svarar för gemensamma ledningar, trapphus m.m., men endast fram till lägenheternas anslutningspunkter.


För en mer detaljerad beskrivning av dina rättigheter och skyldigheter se föreningens stadgar samt ordningsregler.


En hemförsäkring skyddar din lösegendom och ger också viss ersättning för ansvarsskador. Din ordinarie hemförsäkring täcker dock normalt inte skador som uppstår på lägenheten och därför är det viktigt att du tecknar till ett sk "bostadsrättstillägg".

Har du detta skydd så tar försäkringen många av de skador som kan uppstå på väggar, fönster, golv och inredning i din (och i värsta fall även din grannes) lägenhet. Styrelsen uppmanar alla att ha hemförsäkring med bostadsrättstillägg.


Den goda grannsämjan uppnår vi genom att visa varandra hänsyn och tala med varandra om det skulle vara något.© Brf Alphyddan

Brf Alphyddan, Alphyddevägen 13, 131 35 Nacka

Organisationsnummer: 714000-0022

info@brfalphyddan.se