Utemiljö

Brf Alphyddan

Vår bostadsrättsförening har en skön mix av perenner, buskar och träd som skapar ett välkomnande intryck.


Uteplatserna, möblerna och den murade grillen är föreningens och får nyttjas av alla boende. Du kan också använda egen grill på grillplatsen eller annan lämplig plats på föreningens mark, förutsatt att du tar hän­syn till brandrisk och om andra kan bli störda.

Det är inte tillåtet att använda någon typ av grill på balkongerna.Är du trädgårdsintresserad?

Skötseln av vår mark sker på entreprenad av Rubin Facilitetsservice AB. Denna entreprenadfirma sköter det löpande underhållet

av rabatter och gräsmattor, men med ideella krafter så kan vi få ännu mer gjort, så anmäla gärna ditt intresse till att vara med i föreningens utemiljögrupp. Det gör du genom att maila till info@brfalphyddan.se.


© Brf Alphyddan

Brf Alphyddan, Alphyddevägen 13, 131 35 Nacka

Organisationsnummer: 714000-0022

info@brfalphyddan.se