Utemiljö

Brf Alphyddan

Vår bostadsrättsförening har en skön mix av perenner, buskar och träd som skapar ett välkomnande intryck.


Uteplatserna, möblerna och den murade grillen är föreningens och får nyttjas av alla boende. Du kan också använda egen grill på grillplatsen eller annan lämplig plats på föreningens mark, förutsatt att du tar hän­syn till brandrisk och om andra kan bli störda.

Det är inte tillåtet att använda kol- eller gasolgrill på balkongerna.Är du trädgårdsintresserad?

Skötseln av vår mark sker på entreprenad av Nacka Drift & Skötsel. Denna entreprenadfirma sköter det löpande underhållet

av rabatter och gräsmattor, men det vore trevligt om det återigen fanns ideella krafter som kunde se till det mer estetiska i grönskan. Styrelsen tar därför med glädje emot intresseanmälningar för en trädgårdsgrupp!


Om tillräckligt många vill engagera sig i vår utemiljö ser vi till att tillsammans skapa arbetsformer och budget för trädgårdsutvecklingen.© Brf Alphyddan

Brf Alphyddan, Alphyddevägen 13, 131 35 Nacka

Organisationsnummer: 714000-0022

info@brfalphyddan.se