Projektstatus

Brf Alphyddan

Pågående projekt 2018

 • Fasadinspektion med skylift i november.
 • Ny rökevakueringslöning installeras i höst.
 • Nya fläktar installeras i höst.
 • Nya entrémattor beställda och kommer på plats i höst.
 • Energideklaration görs under hösten.
 • Radonmätning påbörjas i november (pågår minst 2 månader).
 • Förbättring av ventilationssystem pågår.
 • Utredning av värmesystem pågår (och bl.a. möjligheter med solcellerm värmeåtervinning m.m.)

Nyligen aslutade projekt

 • 2018: Automatiska dörröppnare kommer har installeras i huvudentréer.
 • 2018: Arborist har sett över och beskurit våra träd
 • 2017/2018: Föreningslokalen har renoverats.
 • 2017: Stengolven i trapphus har rengjorts och impregnerats.
 • 2017: Brandskyddstillsyn genomförd.
 • 2016/2017: Armaturerna i trapphusen var slitna och dyra i drift, ersattes med LED-belysning.
 • 2016: OVK-besiktning är genomförd.
 • 2016: Allmänna utrymmen har utrustats med brandsläckare.
 • 2016: Komplett brandskyddskonsultation.
 • 2016: Hemsida är producerad och publicerad.
Kommande projekt

 • Fasadåtgärder (beroende på resultat av fasadinspektion).
 • Fönsteråtgärder (beroende på resultat av fasadinspektion).
 • Byte av termostatventiler (beroende på andra pågående projekt kring värmesystem).
 • Fortsatt uppfräschning av 9:ans nedre källare - väggar och tak ska målas. (Tillfälligt nedprioriterat).
© Brf Alphyddan

Brf Alphyddan, Alphyddevägen 13, 131 35 Nacka

Organisationsnummer: 714000-0022

info@brfalphyddan.se