Valberedning

Brf Alphyddan

Kan styrelsearbete vara något för dig?

Styrelsen är föreningens beslutande organ och ska representera alla medlemmar. Här tas beslut om allt.

Från större renoveringsprojekt och budget, till trivselfaktorer och vilken information som ska ut till alla boende.

 

Du som medlem har möjlighet att engagera dig i vår förening, antingen som ordinarie ledamot eller suppleant.

Om du är intresserad av att vara med och påverka ditt boende, hör av dig till oss i valberedningen för att få veta mer om vad det innebär att driva en bostadsrättsförening!

 

 

Majlis Jansson (sammankallande 2017)

valberedning@brfalphyddan.se

 

© Brf Alphyddan 2017 / info@brfalphyddan.se