Årsstämma

Brf Alphyddan

Nästa ordinarie årsstämma äger rum 2018

Du som är medlem i Brf Alphyddan

är hjärtligt välkommen!

 

 

Varje år på senhösten håller föreningen sin ordinarie föreningsstämma. Detta är föreningens högsta beslutande organ och det är viktigt att alla känner att de har en rättighet, men också en skyldighet att närvara. På stämman rapporterar styrelsen om det gångna året och begär ansvarsfrihet för sitt arbete. Medlemmarna väljer då styrelsemedlemmar för det kommande året och diskuterar hur vi kan göra våra hus ännu trevligare. Varje bostadsrätt har en röst.

 

Kan du inte närvara vid mötet men vill ändå att din röst ska räknas så kan du fylla i en fullmakt för en närstående som då kommer rösta i ditt ställe. Ladda ned fullmakt som pdf .

 

Motioner till årsmötet ska enligt våra stadgar vara inkomna till styrelsen senast 1 oktober för att skrivas med i kallelsen och tas upp på årsmötet.

 

Att tänka på när man skriver en motion är att uttrycka sig på ett kort, koncist sätt och med ett tydligt yrkande på vad man vill uppnå.

 

Motionen måste undertecknas av förslagsställaren själv och det är bara medlemmar i föreningen som har rätt att motionera till årsmötet.

 

Med kallelsen till årsmötet bifogas alltid motionerna. Styrelsen ger sitt utlåtande på årmötet varefter alla närvarande vid årsmötet beslutar i ärendet.

 

 

 

 

© Brf Alphyddan 2017 / info@brfalphyddan.se