Styrelse

Brf Alphyddan

I en bostadsrättsförening ska det finnas en styrelse. Styrelseledamöterna utses på den årliga föreningsstämman.

Styrelsen ansvarar för föreningens organisation och förvaltningen av föreningens angelägenheter, men ska också kontinuerligt förbättra boendemiljön, säkerheten för de boende och effektivisera driften av föreningen.

 

Lika viktigt, trots att det inte står i stadgarna, är att främja medlemmarnas välbefinnande. Att se till att alla som bor här har det bra. En bostadsrättsförening bygger på demokratiska principer som reglerar medlemmarnas rättigheter och skyldigheter, men det är medlemmarnas delaktighet och engagemang som levandegör dessa principer!

Alla initiativ och förslag till förbättringar kring vår förening är givetvis välkomna inslag och om du är intresserad av att driva frågor mer aktivt, kan du bli en del av styrelsen. Välkommen att kontakta valberedningen om du är nyfiken på ett styrelseuppdrag!

 

 

STYRELSEN 2017-2018

 

 

Ordförande

Björn Sjölund

 

 

Vice Ordförande & Sekreterare

Ana Isabel Monllor

 

 

Ordinarie Ledamot

Mikael Lindberg

 

 

Ordinarie Ledamot

Monica Kinnander

 

 

Suppleant

Jan Larsson

 

 

Suppleant

Carine Sandström

 

 

Suppleant

Gina Reppert

 

 

 

© Brf Alphyddan 2016-2018 / info@brfalphyddan.se