Ekonomi

Brf Alphyddan

SBC är föreningens ekonomiska förvaltare.

 

Du vet väl att du kan logga in på kundportalen (www.sbc.se/portalen) och hitta dina avier, se om avgiften är betald och för övrig personlig information om ditt boende. Inloggningsuppgifter hittar du på din hyresavi.

 

 

Intern Revisor 2017/2018 - Laila Ledder

Intern Revisorssuppleant 2017/2018 - Malin Persson

 

Extern Revisor 2017/2018 - Carina Toresson

Extern Revisorssuppleant 2017/2018 - Ralf Toresson

 

© Brf Alphyddan 2017 / info@brfalphyddan.se