Styrelse

Brf Alphyddan

I en bostadsrättsförening ska det finnas en styrelse där ledamöterna utses på den årliga föreningsstämman.

Styrelsen ansvarar för föreningens organisation och förvaltningen av föreningens angelägenheter, men ska också kontinuerligt förbättra boendemiljön, säkerheten för de boende och effektivisera driften av föreningen.


Lika viktigt, trots att det inte står i stadgarna, är att främja medlemmarnas välbefinnande. Att se till att alla som bor här har det bra. En bostadsrättsförening bygger på demokratiska principer som reglerar medlemmarnas rättigheter och skyldigheter, men det är medlemmarnas delaktighet och engagemang som levandegör dessa principer!

 

Alla initiativ och förslag till förbättringar kring vår förening är givetvis välkomna inslag och om du är intresserad av att driva frågor mer aktivt, kan du bli en del av styrelsen. Välkommen att kontakta valberedningen om du är nyfiken på ett styrelseuppdrag!STYRELSEN 2018-2019Ordförande

Björn SjölundVice Ordförande & Sekreterare 

Ana Isabel MonllorOrdinarie Ledamot

Mikael LindbergOrdinarie Ledamot

Monica KinnanderOrdinarie Ledamot

Macarena GarciaSuppleant

Jan LarssonSuppleant

Alexander RodriguezSuppleant

Gina Reppert
© Brf Alphyddan

Brf Alphyddan, Alphyddevägen 13, 131 35 Nacka

Organisationsnummer: 714000-0022

info@brfalphyddan.se