Mäklarinfo

BRF ALPHYDDAN

Hej Mäklare!

I samband med överlåtelser uppkommer ofta frågor och vi hoppas att du enkelt kan hitta den information som vanligen efterfrågas här på vår hemsida.

 

För besked om sådant som är specifikt för respektive bostadsrätt, exempelvis uppgifter om innehavare och eventuella pantsättningar, hänvisas till SBC www.sbc.se

 

Vänligen fråga er klient hur många nycklar som finns och kontakta styrelsen för information ang uttagna/befintliga nycklar.

 

Vi vill också passa på att be dig se till att hänvisningsskylten tas bort mellan visningarna och efter uppdragets slut.

 

Koll på ny rutin för flyttanmälan?

 

Från och med 1 januari 2016 ska den som flyttar alltid göra flyttanmälan direkt till Skatteverket.

 

www.skatteverket.se/flytta finns mer information

om flyttanmälan.

 

Svensk adressändring har kvar ansvaret för eftersändning av post. Den som vill ha eftersändning beställer det mot en kostnad hos Svensk Adressändring.

 

 

© Brf Alphyddan 2017 / info@brfalphyddan.se