Sophantering

Brf Alphyddan

Sophuset har följande funktioner och kärl:

  • Färgat och ofärgat glas
  • Metall
  • Mjuka och hårda plastförpackningar
  • Små och stora ihopvikta kartonger
  • Tidningspapper
  • Elavfall
  • Grovsopor (ej större än vad som får plats i kärlen)

 

 

Alla kärl töms varje vecka och all vår sophantering bidrar till förnybar energi.

Våra leverantörer av sophämtning är SUEZ och Liselott Lööf. Bägge är miljöcertifierade.

 

 

Hushållssopor slänges i våra 2 moloklar som öppnas med lägenhetsnyckeln.

Tömning sker varje vecka av Liselott Lööf enligt upphandling av Nacka Kommun.

 

Batteriholk finns utanför Eurokeramik på en stolpe.

 

Farligt avfall kan vi slänga 2 gånger om året. När, var och hur aviseras i portarna.

 

 

Vid reparation och ombyggnad i lägenheterna ska byggavfallet transporteras till en återvinningscentral. Större artiklar så som vitvaror, sängar, TV-apparater, skrymmande möbler osv skall också köras till återvinningscentral. Du är själv ansvarig för dessa transporter.

I Nacka kommun finns två återvinningscentraler, Skuru och Östervik.

Öppettider hittar du här på Nacka Kommuns hemsida >>>

 

 

Det är strikt förbjudet att ställa avfall i källargångar, trapphus, balkonger, tvättstugor och övriga gemensamma lokaler!

Detta på grund av att räddningstjänst måste kunna komma fram.

 

I sophuset finns instruktioner om hur du källsorterar. Efterlevs inte dessa självklara regler, blir det en kostnad för ALLA i föreningen!

Respektera dina grannar och miljön.

 

© Brf Alphyddan 2017 / info@brfalphyddan.se