Sophantering

Brf Alphyddan

Sophuset har följande funktioner och kärl:

  • Färgat och ofärgat glas (töms fredagar)
  • Tidningspapper (töms måndagar)
  • Mjuka och hårda plastförpackningar (töms torsdagar)
  • Små och stora ihopvikta kartonger (töms måndagar och fredagar)
  • Metall (töms var 14:e dag)
  • Elavfall (töms en gång i månaden)
  • Grovsopor (en gång i veckan)

 

 

Alla kärl töms varje vecka och all vår sophantering bidrar till förnybar energi.

Våra leverantörer av sophämtning är SUEZ och Liselott Lööf. Bägge är miljöcertifierade.

 

 

Hushållssopor slänges i våra 2 moloklar som öppnas med lägenhetsnyckeln.

Tömning sker varje vecka av Liselott Lööf enligt upphandling av Nacka Kommun.

 

Batteriholk finns utanför Eurokeramik på en stolpe.

 

Farligt avfall kan slängas 4 gånger om året i mobil miljöstation. Ladda ned turlista som pdf

 

 

Vid reparation och ombyggnad i lägenheterna ska byggavfallet transporteras till en återvinningscentral. Större artiklar så som vitvaror, sängar, TV-apparater, skrymmande möbler osv skall också köras till återvinningscentral. Du är själv ansvarig för dessa transporter!

I Nacka kommun finns två återvinningscentraler, Skuru och Östervik.

Öppettider hittar du här på Nacka Kommuns hemsida >>>

 

 

Det är strikt förbjudet att ställa avfall i källargångar, trapphus, balkonger, tvättstugor och övriga gemensamma lokaler!

Detta på grund av att räddningstjänst måste kunna komma fram.

 

I sophuset finns instruktioner om hur du källsorterar. Efterlevs inte dessa självklara regler, blir det en kostnad för ALLA i föreningen!

Respektera dina grannar och miljön.

 

© Brf Alphyddan 2016-2018 / info@brfalphyddan.se