Fastighetsskötsel

Brf Alphyddan

Fastighetsskötsel & Drift

Underhåll av föreningens fastigheter och mark sker på entreprenad av Nacka Drift & Skötsel.

I deras uppdrag ingår:

  • Tillsyn av våra 2 fastigheter samt tillhörande tvättstugor, fläkt m.m.
  • Löpande underhåll av rabatter, buskar och gräsmattor.
  • Viss snöröjning och sandning (Alphyddevägen snöröjs av Nacka Kommun).

 

 

 

Städning sker på entreprenad av Attenta AB.

 

 

Under fliken "Projektstatus" kan du få en inblick i föreningens pågående underhåll och kommande investeringar.

 

 

© Brf Alphyddan

Brf Alphyddan, Alphyddevägen 13, 131 35 Nacka

Organisationsnummer: 714000-0022

info@brfalphyddan.se